Nhà mẫu thực tế

Căn hộ 100,2 m2 3PN 2WC 2BC
Căn hộ 65,6 m2 2PN 2WC 2BC